Termes i condicions d'ús d'aquest lloc web

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web www.decoramaigualda.cat, així com dels elements que conté (imatges, àudio, vídeo, software o textos; noms de domini, marques o logotips; combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats; programes d’ordinador, codi font, etc.) són propietat de DECORAMA o bé disposa  de l’autorització necessària per a fer-los servir. DECORAMA se’n reserva tots els drets associats o derivats.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels seus continguts, d’acord amb la legislació aplicable i aquests termes i condicions d’ús, obligant-se a indemnitzar a DECORAMA per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar-li. DECORAMA es reserva les accions  que legalment corresponguin contra les persones que facin usos contraris als seus drets o interessos.

En cas que vulguis fer alguna reproducció, còpia, ús, distribució, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb el contingut del lloc web que no estigui contemplada en aquests termes i condicions, has de sol·licitar autorització expressa a DECORAMA. Les sol·licituds han de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@decoramaigualada.cat.

Enllaços

A la web poden existir enllaços cap a altres llocs d’internet, propietat de tercers. DECORAMA no té cap tipus de control sobre aquests llocs i en cap cas assumirà cap responsabilitat pels continguts o serveis d’altres llocs web, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’internet. Igualment, la inclusió d’aquest enllaços externs no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les empreses o els responsables dels llocs web esmentats.

S’autoritza l’establiment de vincles i hipervincles amb el lloc web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que compleixin la legislació vigent i no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública i de marca de DECORAMA o del seu lloc web. En qualsevol cas, la reproducció total o parcial del contingut d’aquest lloc web haurà de dur incorporada una referència a DECORAMA  i un enllaç a la pàgina on es troba disponible el contingut originalment. Es prohibeix la utilització de la tècnica del “framing” quan s’estableixin vincles amb el lloc web.

Legislació aplicable y jurisdicció

La Web www.decoramaigualada.cat està subjecte a la legislació espanyola. En cas de dubte, els textos de referència són els escrits en català. Totes les qüestions que afecten directa o indirectament a la interpretació o compliment d’aquestes  condicions estan sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals d’Igualada.